Få hjælp og vejledning angående dit skøde

Står du for at skulle overtage et hus eller en lejlighed – enten ved køb eller ved overdragelse? Skal du og din ægtefælle eller samlever skilles, og derfor flytte fra hinanden? Eller har du aftalt med din kommende samlever, at han eller hun skal overtage en del af din bolig ved indflytning? Så er der en del papir arbejde, som skal ordnes. Og i denne forbindelse må I endelig ikke glemme det til ejendommen hørende skøde.

Hvad er et skøde, og hvorfor er det vigtigt at opdatere dette?

Blandt de mange forskellige papirer, som hidrører fra fast ejendom, er skødet det eneste, som officielt vitterliggør det retmæssige ejerskab over en lejlighed eller et hus. Dette betyder i praksis, at de informationer, som står opført i skødet, er de alment gældende. Derfor er det vigtigt, at det er de rette oplysninger, som står opført – og derfor skal skødet opdateres hver eneste gang der sker en ændring i boligens ejerforhold.

Du skal således være opmærksom på, at din ex kæreste eller fraskilte ægtefælle, som du har købt ud af boligen, ikke længere skal stå opført på boligens skøde efter samlivs ophør. Dette kan nemlig give ham eller hende nogle uretmæssige fordele, for eksempel muligheden for at tage optage lån med sikkerhed i boligen, eller måske endda sælge den videre til anden side. Ejendomsmægleren eller långiveren har nemlig kun det offentligt tilgængelige skøde at rette sig efter, når boligens ejerforhold skal fastslås.

Skødet på en hvilken som helst bolig ligger til offentlig skue i det digitale register, som kaldes Tingbogen eller Tinglysningsregistret. Her kan alle med adgang til internettet få adgang til dit skøde – dette indeholder som udgangspunkt dine stamdata samt prisen på boligen ved sidste handel og eventuelt finansierings metoden.

Har du brug for hjælp til dit skøde, kan du få det hos https://eboligadvokat.dk/skoede/